Jak kupić nieruchomość na Cyprze, jakie są koszty zakupu?

Koszty zakupu nieruchomości oraz proces zakupu nieruchomości na Cyprze.

Jak kupić nieruchomość na Cyprze?

Proces zakupu nieruchomości na Cyprze jest dość prosty i przypomina ten w innych krajach europejskich.

Podstawowe kroki, które należy podjąć, aby kupić nieruchomość na Cyprze:

Wybierz nieruchomość – Znajdź nieruchomość, która najbardziej odpowiada Twojemu celowi – wypoczynkowy; turystyczny; rezydencyjny. Cel zakupu definiuje typ nieruchomości, lokalizację np. nieruchomość turystyczna powinna znajdować się blisko morza, wypoczynkowa dostosowana do Twojego stylu wypoczynku. Możesz skorzystać z usług naszego agenta nieruchomości lub przeglądać ogłoszenia na portalach internetowych.

Zalecamy wcześniejsze zapoznanie się z miejscem, w którym dokonasz zakupu. Warto zwrócić uwagę na sezonowość danego miejsca. Wiele restauracji, basenów, usług, w niektórych rejonach jest otwartych tylko w okresie letnim. 

Rezerwacja nieruchomości – Oferta zakupu nieruchomości w określonej cenie. Kupujący płaci bezzwrotną opłatę za rezerwację, a sprzedawca wycofuje nieruchomość z rynku na uzgodniony okres czasu. Opłata rezerwacyjna zazwyczaj wynosi 1000 – 3000 EUR.

Dokonaj wstępnej analizy – zanim podejmiesz decyzję o finalnym zakupie, zawsze warto dokonać wstępnej analizy nieruchomości, aby upewnić się, że: cena, legalność budowy, warunki techniczne, jakość wykończenia są odpowiednie. Możesz skorzystać z usług niezależnego specjalisty, aby dokonać ekspertyzy.

Zawrzyj umowę przedwstępną – Przed dokonaniem pełnego zakupu, zwykle podpisuje się umowę przedwstępną, która zobowiązuje sprzedającego do zarezerwowania nieruchomości dla Ciebie. Czasem wymagana jest wpłata opłaty rezerwacyjnej, która tak jak zadatek w Polsce, jest bezzwrotna. Opłata ta wynosi zazwyczaj 5000 – 10 000 EUR

Złóż wniosek o zezwolenie na zakup nieruchomości – Jeśli jesteś obywatelem kraju spoza UE, będziesz potrzebować zezwolenia na zakup nieruchomości na Cyprze. Możesz złożyć wniosek o takie zezwolenie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Nikozji.

Dokonaj pełnego zakupu – Kiedy zezwolenie na zakup zostanie uzyskane, możesz dokonać pełnego zakupu nieruchomości i podpisać umowę zakupu, by uzyskać akt notarialny.

Rejestracja nieruchomości – Po dokonaniu pełnego zakupu, musisz zarejestrować nieruchomość w miejscowym urzędzie ds. gruntów i nieruchomości. Rejestracja ta jest niezbędna, dokonać możesz ją Ty lub prawnik*.

*Jest wysoce wskazane, aby uzyskać profesjonalnego prawnika przy zakupie nieruchomości na Cyprze. Dzieje się tak dlatego, że prawnik poprowadzi Cię przez całe postępowanie. Wiele osób może przeoczyć znaczenie uzyskania prawnika i płacenia opłat prawnych, ale to pomaga.

Przekazanie aktów własności:  Ostatni etap procesu. Kupujący i sprzedający pojawiają się w Urzędzie Rejestru Gruntów ze swoimi odrębnymi aktami własności, a przeniesienie własności zostaje zakończone wraz z uiszczeniem wszelkich wymaganych opłat za przeniesienie.


Koszty zakupu nieruchomości na Cyprze?
W przypadku umów kupna nieruchomości na Cyprze, opłaty skarbowe są naliczane od wartości zakupu nieruchomości:

Pierwsze 5000 € są wolne i zwolnione z opłaty skarbowej,
Od 5001 – 170000 € ceny zakupu nieruchomości opłaty skarbowe wynoszą 0,15%
Wszelkie kwoty powyżej 170000 € są obliczane według stawki 0,2%

OPŁATA ZA TRANSFER 

Nabywca nieruchomości z rynku wtórnego jest odpowiedzialny za uiszczenie opłat za transfer po podpisaniu aktu notarialnego, stawki są oparte na wartości rynkowej nieruchomości w dniu zakupu, obecnie jest to 4%.

Opłata za przeniesienie nie będzie miała zastosowania, jeśli zakup nieruchomości został już opodatkowany podatkiem VAT.

Podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 19% dotyczy wyłącznie ceny zakupu nowych nieruchomości. Może on jednak zostać obniżony do 5% pod warunkiem, że nieruchomość będzie wykorzystywana jako podstawowe i stałe miejsce zamieszkania.

Podatek od zysków kapitałowych dotyczy zysku osiągniętego ze sprzedaży nieruchomości według stawki 20%.

Koszty prawnika: 1 – 2%

Inne wydatki:
Przy zakupie nieruchomości pojawiają się inne mniejsze wydatki, takie jak koszty złożenia umowy kupna lub cesji oraz inne koszty jak espertyza lub prawnika 1% wartości. Jako przykład podajemy niektóre z typowych opłat za złożenie dokumentów w rejestrze gruntów.

Lokalne Podatki i stawki:
Podatki od nieruchomości na Cyprze i stawki różnią się w zależności od tego, w której gminie/radzie znajduje się nieruchomość. Podatki gminne na Cyprze wahają się w przybliżeniu od około €90 do €300 rocznie, w zależności od wielkości nieruchomości. Zwykle obejmują one ścieki, wywóz śmieci, oświetlenie ulic i inne lokalne wydatki.


Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziecie Państwo na naszej stronie poświęconej nieruchomościom zagranicznym – www.realty-bridge.com