Analizy finansowe

Analiza finansowa to starannie przeprowadzony proces, któremu poddawane są przedsiębiorstwa, projekty, budżety i inne transakcje związane z finansami. Głównym zadaniem analizy finansowej jest weryfikacja, czy dana jednostka jest stabilna, wypłacalna, a także czy posiada płynność lub rentowność, aby uzasadnić inwestycję pieniężną.

Analiza finansowa przeprowadzana wewnętrznie może pomóc menedżerom i kadrze zarządzającej w podejmowaniu przyszłych decyzji biznesowych. Może posłużyć także jako przegląd historycznych trendów, dotyczących sukcesów przedsiębiorstwa z przeszłości.

Natomiast analiza finansowa zewnętrzna umożliwia inwestorom wybór najlepszych możliwości inwestycyjnych na rynku. Dogłębna analiza branżowa może naprowadzić na korzystniejsze rozwiązania biznesowe niż te rozpatrywane dotychczas.

Jeśli zastanawiasz się nad przeprowadzeniem kompleksowej weryfikacji swojego biznesu lub planowanej inwestycji, która rzetelnie przedstawi sytuację rynkową przedsiębiorstwa – zachęcamy do kontaktu. Nasz wyspecjalizowany zespół doradców sporządzi dokument, który spełni wszelkie oczekiwania i pozwoli podjąć nawet najtrudniejsze decyzje biznesowe.

Biznes każdej firmy zaczyna się i kończy na dogłębnej analizie liczb. Niezależnie od tego, czym dana firma się zajmuje, jeżeli nie umie wyciągnąć wniosków z faktów dotyczących własnej działalności i podejmuje decyzje oparte na powierzchownych informacjach lub intuicji, w ostatecznym rozrachunku zapłaci za to wysoką cenę.

Bill Gates

Zamów kontakt