Projekty inwestycyjne w formule private equity

Celem inwestycji alternatywnej jest poprawa rentowności portfela i zapewnienie inwestorom unikalnych, niewykorzystanych możliwości inwestowania na mniej efektywnych rynkach. Jednocześnie inwestycje te stanowią dla inwestorów nowy zestaw wyzwań i problemów.

Zakup nieruchomości i prowadzenie procesu inwestycyjnego wiąże się z bardzo dużymi kosztami i sporym ryzykiem. Niejednokrotnie planowane inwestycje przekraczają możliwości inwestycyjne jednego podmiotu. Oferujemy ograniczenie ryzyka i możliwość wejścia na rynek większych inwestycji w formie współpracy wielu inwestorów.

W FENEO specjalizujemy się w prowadzeniu średniej wielkości inwestycji nieruchomościowych w zakresie budownictwa mieszkaniowego, budynków biurowych, hoteli/condohoteli, obiektów handlowych oraz hal produkcyjnych i magazynowych. Realizujemy projekty przy pomocy SPV. Wśród projektów wybieramy te najbardziej rentowne, które w krótkim czasie mają szansę osiągnąć jak najwyższą stopę zwrotu z zaangażowanego kapitału.

Projekty inwestycyjne z FENEO

Bardzo dobrze pracuje nam się w modelu biznesowym, w którym inwestorzy powierzają w pełni naszym specjalistom zarządzanie spółką celową. W ramach współpracy przy projektach inwestycyjnych m.in.:

  • przygotowujemy dokumentację inwestycyjną w formie studium wykonalności,
  • wybieramy najlepszy możliwy scenariusz i rozpoczynamy realizację projektu,
  • wybieramy wykwalifikowane biuro architektoniczne, generalnego wykonawcę i zatrudniamy dedykowanego project managera,
  • nadzorujemy proces sprzedaży lub komercjalizacji obiektu,
  • przez cały okres współpracy dostarczamy bieżące raporty z postępu prac.

Jeśli posiadasz nieruchomość i chcesz ją sprzedać bądź wykorzystać maksymalnie jej potencjał inwestycyjny – skontaktuj się z nami. Z pewnością wspólnie znajdziemy najkorzystniejszą opcję dla Twojej inwestycji.

W inwestowaniu, to co jest wygodne rzadko jest opłacalne.

Robert Arnott

Zamów kontakt